Една платформа, много възможности!

Цялата тежка работа по разработката на Data Mining модул за вашия сайт е свършена.


Бързо

Бърз и ефективен начин да получите статистически данни за интересите на потребителите си - и не само!

Надеждно

Много държим на безпроблемна работа със системата и полагаме максимални усилия, за да Ви осигурим точно това.

Лесно за ползване

За включване в системата е необходимо единствено да се регистрирате и да поставите 2 реда Javascript в сайта си.

Точно

Предлаганата информация се базира не само на Вашия сайт, което позволява по-голяма точност на резултатите.

Използвани технологии!

Python

Обектно-ориентиран език за програмиране, който стои зад Backend частта от нашия сайт.

Django

Базиран на Python арсенал от инструменти за сигурна и бърза Web разработка.

Javascript

Език, който помага да улесним максимално нашите потребители.

CSS

Всеки модерен сайт съдържа достойно количество CSS, за да бъде възможно най-приятен за окото при ползване.

jQuery

Предназначението на jQuery е да направи работата с JavaScript по-лесна.

Bootstrap

Мощен и бърз framework за frontend разработка.

За нас и нашите бъдещи планове

За нас

Ние сме ученици от 10г клас в Професионална гимназия по Икономика - гр.Перник, спец. «Икономическа информатика».

Занимаваме се с разработката на сайтове от 3 години.

Решихме да участваме в НОИТ 2016, за да изпробваме нашите знания и умения срещу другите участници.

За в бъдеще плановете ни са да усъвършенстваме нашите знания и умения и да правиме по-глобални проекти.

Системата ще бъде разпространена на световно ниво, като се включат в алгоритмите националностите на различните потребители и съответно най-подходящите за всяка националност предложения.

Глобализацията ще доведе със себе си и нуждата от многоезична версия на сайта, която ще бъде направена отново с помощта на Django и неговият модул i18n.

Възможностите са на практика неограничени - от анализ на месечния трафик до валидатори и инструменти за SEO оптимизация. Ще бъдат разширени възможностите на системата до превръщането й във върховния набор от инструменти за всеки webmaster.

Много е трудно да се запази удобството и лесната работа, когато има голям набор от инструменти и системи. Въпреки сложната задача, лесното ползване и разбиране на предлаганата информация ще остане наш номер 1 приоритет.

Веднага, щом имаме възможността и необходимото образование за целта, ще бъде интегриран machine learning модулът TensorFlow като заместител на сегашния ни авторски алгоритъм. Това ще доведе със себе си много нови възможности и по-висока точност.

Причината да не е все още интегриран този модул е факта, че той се базира на векторно представяне на думите. Това няма да е проблем след като ние, авторите, получим висшето си образование, чиято тема са векторите.